Kết quả xổ số Lâm Đồng được trực tiếp trên sóng Phát thanh FM tần số 92,5 Mhz của Đài PTTH Bình Dương, sóng AM tần số 873Khz và sóng FM tần số 102,7Mhz của Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long vào lúc 16 giờ 10 phút Chủ nhật hằng tuần
Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Hội nghị Đảng bộ Công ty lần thứ I/2018 25/01/2018 In trang

         Vào lúc 08h00 ngày 11 tháng 01 năm 2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Hội nghị Đảng bộ Công ty lần thứ I/2018.

          Đến dự Hội nghị, có sự tham dự của đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Về phía Công ty có đồng chí Vũ Đình Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Đức Việt – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty và các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty.

           Đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp đã trao tặng quyết định và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí: đồng chí Nguyễn Đức Việt – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty và đồng chí Đỗ Ngọc Thạch – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ phòng Kinh doanh – Trưởng phòng Kinh doanh.

          Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe Đảng ủy Công ty phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

          Trong năm 2017 mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn tiếp tục khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của BCH Đảng bộ, sự đồng thuận của đảng viên, người lao động thì Công ty đã tìm ra những giải pháp khắc phục phù hợp khó khăn, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, tích cực tham gia đóng góp các hoạt động an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

          Cũng tại Hội nghị này, BCH Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, cụ thể như sau:

          - Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, vận động đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          - Thực hiện có hiệu quả tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          - Tập trung lãnh đạo hoạt động kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, đảm bảo an toàn; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh xổ số. Lãnh đạo đảng viên, người lao động phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2018.

          - Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

          - Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng. Quan tâm xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ, doanh nghiệp.

          - Triển khai chặt chẽ công tác quản lý và phân công chức trách, nhiệm vụ đối với từng đảng viên, người lao động; làm tốt công tác giới thiệu đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở ở địa bàn nơi cư trú.

          - Đẩy mạnh công tác phát triển đảng song song với việc xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh; phát triển đảng viên đảm bảo đúng thực chất, không chạy theo số lượng.

          - Triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và thẩm quyền phân cấp của Đảng bộ Công ty.

          - Làm tốt công tác tổ chức cán bộ theo quy trình, quy định. Thực hiện dân chủ, minh bạch, công tâm, khách quan công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ trong doanh nghiệp.

          - Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của tổ chức mình; nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu xây dựng các đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh.

          - Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị thương hiệu vé số Đà Lạt – Lâm Đồng thông qua tài trợ làm nhà cho hộ nghèo, tài trợ y tế, giáo dục...

          - Thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, tham gia tích cực các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội. Vận động cán bộ, đảng viên, người lao động hưởng ứng tốt các hoạt động từ thiện xã hội.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

          - Lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

          - Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Duy trì tốt phong trào VHVN, TDTT trong doanh nghiệp.

Lượt xem: 2.938

Góp ý của bạn đọc

Enter the security code.
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.