Kết quả xổ số Lâm Đồng được trực tiếp trên sóng Phát thanh FM tần số 92,5 Mhz của Đài PTTH Bình Dương, sóng AM tần số 873Khz và sóng FM tần số 102,7Mhz của Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long vào lúc 16 giờ 10 phút Chủ nhật hằng tuần
THÔNG BÁO
Kỳ vé ĐL2K4 mở thưởng ngày 23/02/2020, giải đặc biệt ra tại tỉnh Đồng Nai
Chúc mừng nhân dân Đồng Nai đã trúng thưởng!
"Tổng số trả thưởng Công ty đã trả từ ngày 17/02/2020 - 21/01/2020 là 90.545.875.000 đồng."