Kết quả xổ số Lâm Đồng được trực tiếp trên sóng Phát thanh FM tần số 92,5 Mhz của Đài PTTH Bình Dương, sóng AM tần số 873Khz và sóng FM tần số 102,7Mhz của Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long vào lúc 16 giờ 10 phút Chủ nhật hằng tuần
THÔNG BÁO
Kỳ vé ĐL6K2 mở thưởng ngày 21/6/2020, giải đặc biệt ra tại tỉnh Bình Thuận
Chúc mừng nhân dân tỉnh Bình Thuận đã trúng thưởng!
"Tổng số trả thưởng Công ty đã trả từ ngày 27/7/2020 - 31/7/2020 là 20.604.820.000 đồng."