Kết quả xổ số Lâm Đồng được trực tiếp trên sóng Phát thanh FM tần số 92,5 Mhz của Đài PTTH Bình Dương, sóng AM tần số 873Khz và sóng FM tần số 102,7Mhz của Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long vào lúc 16 giờ 10 phút Chủ nhật hằng tuần

THÔNG TIN CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
STTTên văn bảnNgày tạoDownload
1 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023 05/10/2023
2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 28/03/2023
3 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 28/07/2022
4 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021 28/07/2022
5 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 28/07/2022
6 BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 28/07/2022
7 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 28/04/2021
8 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020 28/04/2021
9 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019 28/04/2021
10 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 09/03/2021
11 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 13/01/2020
12 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 16/01/2019
13 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY 04/06/2018
14 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM CỦA DOANH NGHIỆP 21/03/2018
15 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018 21/03/2018
16 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 21/03/2018
17 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 21/03/2018
18 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 24/01/2018
19 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUÝ IV/2017 24/01/2018
20 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUÝ II/2017 24/01/2018
Xem thêm
LIÊN KẾT WEBSITE